ဧရာဝတီဘဏ်သည် အများပြည်သူများမှ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ ပေးသွင်းရ သော အခွန်အခပြေစာများကို လွယ်လင့်တကူ ပေးချေနိုင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

ဧရာဝတီဘဏ်သည်အများပြည်သူများမှရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ပေးသွင်းရ သော အခွန်အခပြေစာများကို လွယ်လင့်တကူ ပေးချေနိုင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၆)ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်ရုံးချုပ်၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်။အများ ပြည်သူများအနေဖြင့် ဧရာဝတီဘဏ်၏ အင်တာနက်ဘဏ်စနစ် နှင့် ဖုန်းဘဏ်စနစ်ဖြစ်သော iBanking / mBanking တို့ဖြင့် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြု၍ ပေးချေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။