ဧရာဝတီဘဏ်၏ဘဏ်ခွဲ ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း

ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ (၂၄၉) ခု မြောက်ဘဏ်ခွဲဖြစ်သော ဟင်္သာတဘဏ်ခွဲ (၂) ကိုဦးပိုင်အမှတ်(၂၄၆က)၊ လယ်သမားမြောက်ရပ်၊ အကွက်အမှတ်(၂၉)၊ လယ်သမားရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၌ ယနေ့တွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါကြောင်းနှင့် အထွေထွေဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများအား စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူအပေါင်းအားဝမ်းမြောက်စွာသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ဟင်္သာတဘဏ်ခွဲ(၂)ဦးပိုင်အမှတ် (၂၄၆က ၊ လယ်သမားမြောက်ရပ် ၊ အကွက်အမှတ်(၂၉)၊ လယ်သ မားရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်း -ဝ၄၄-၂၀၂၂၈၃၀(ADSL)မှ၃၄ထိ
Fax–ဝ၄၄-၂၀၂၂၈၃၅မှ၃၆ထိ
ဖွင့်လှစ်ပြီးသော ဘဏ်ခွဲများစာရင်းကို
http://ayabank.com/contact/branches/ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။