ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း

ရန်ုကုန်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်မွန်ပြည်နယ်ရှိတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှု၍ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ဧရာဝတီဘဏ်၏အောက်ပါဘဏ်ခွဲများကို တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါကြောင်းဝမ်းမြောက်စွာသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ၁)ရန်ကုန်(၁၀၅)တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၃၅အေ)၊တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊(၁၀)ရပ်ကွက်၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ဖုန်းနံပါတ် -(ဝ၁-၅၃၉၉၅၀(ADSL)၊၅၃၈၀၉၉၊ ၅၃၈၁၀ဝ၊ ၅၂၅၄၉၀၊ ၅၁၄၇၉၈) ၂)ရန်ကုန်(၁၀၆)ကြည့်မြင်တိုင်ဘဏ်ခွဲ(ဈေးကြီးလမ်း)အမှတ်(၅၀)၊ဈေးကြီးလမ်း၊မြေကွက်အမှတ်(၂၆-စီ၂)၊မြေကွက်အမှတ်(V-၂)၊ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ဖုန်းနံပါတ် -(ဝ၁ ၉၃၁၇၉၀၅ (ADSL) မှ ဝ၉ ထိ) ၃)မန္တလေး(၂၆)စက်မှုဇုန်ဘဏ်ခွဲဦးပိုင်အမှတ်(၄၄+၄၅)၊အကွက်အမှတ်(ပပ၆)၊(ဈ)ရပ်ကွက်၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ဖုန်းနံပါတ် – (ဝ၂-၅၁၅၄၇၇၀ မှ ၇၃ ထိ၊ ၅၁၅၄၇၆၉) ၄)မန္တလေး(၂၇)အုန်းချောဘဏ်ခွဲဦးပိုင်အမှတ်(၉)၊အကွက်အမှတ်(၅၅၈)၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊အုန်းချောကျေးရွာ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ဖုန်းနံပါတ် – (ဝ၈၅-၄၀၁၆၃၊ ၄၀၂၈၂၊ ၄၀၂၉၂၊ ၄၀၂၉၉၊ ၄၀၃၉၉) ၅)မိတ္ထီလာဘဏ်ခွဲ၂ဦးပိုင်အမှတ်(၇/က)၊ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမကြီး၊နာရီစင်အနီး၊သီရိမင်္ဂလာ(က)ရပ်ကွက်၊မိတ္ထီလာမြို့၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ဖုန်းနံပါတ် – (ဝ၆၄-၂၆၄၈၂ မှ ၈၆ ထိ) ၆)မော်လမြိုင်ဘဏ်ခွဲ၃အမှတ်(၇၀)၊အထက်လမ်းမကြီးနှင့်အလယ်တန်းလမ်းထောင့်၊မောင်ငံရပ်ကွက်၊မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။ဖုန်းနံပါတ်(ဝ၅၇-၂၀၂၅၈၁၀မှ၁၄ထိ)ဖွင့်လှစ်ပြီးသော ဘဏ်ခွဲများစာရင်းကို http://ayabank.com/contact/branches/ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။