ဧရာဝတီဘဏ်မှ Lead Sponsor အဖြစ်ပံ့ပိုးကူညီသော EuroMoney Conferences ၏ Myanmar Global Investment Forum

       ဧရာဝတီဘဏ်မှ Lead Sponsor အဖြစ်ပံ့ပိုးကူညီသော EuroMoney Conferences ၏ Myanmar Global Investment Forum ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်နှင့် (၁၁) ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ Myanmar International Convention Center – 2 (MICC – 2) ၌ စီစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားကို ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်အတူ AYA Financial Group မှ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အနာဂတ်ဖြစ်ထွန်းမှု အလားအလာဆိုင်ရာ စကားဝိုင်းများကို စီစဉ်၍ ထိပ်တန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက[…]