ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်

    ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်သည်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့အား တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိဘဏ်၏စီမံအုပ်ချုပ်သူများနှင့် ဝန်ထမ်းအဆင့်ဆင့်အားလုံးအား အသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ပညာပေးအစီအစဉ်အား ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ(၁၄-၁၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သောငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဆိုင်ရာအမိန့် (၄၅/၂၀၁၉) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၁၅-၁၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သောငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာဆက် သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထား စိစစ်ခြင်း ညွှန်ကြားချက် (၁၈/၂၀၁၉) တို့အား သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အဓိကရည်ရွယ်၍ ဧရာဝတီဘဏ် ရုံးချုပ်ရှိ ဌာနတာဝန်ခံများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းရှိ ဧရာဝတီဘဏ်ခွဲများမှ ဒေသကြီးတာဝန်ခံများ၊ ဇုန်တာဝန်ခံများ၊ ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ၊ ဒုတိယတာဝန်ခံများနှင့် ဘဏ်ခွဲတွင် AML/CFT ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူရသော ၀န်ထမ်းများအား အသိပညာ မြှင့်တင်ပေးမှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်လျက် ရှိပါသည်။ (၁-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ဧရာဝတီဘဏ်ခွဲ[…]