မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်းမှ (AML/CFT)ဆိုင်ရာ တိုးတက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ချက်

မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၏ အသင်းဝင်ဘဏ်များအနေဖြင့် ငွေကြေးခဝါချမှုင့် အကြမ်းဖက်မှု ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုက်ဖျက်ရေး (AML/CFT) ဆိုင်ရာ တိုးတက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုများ” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်းမှ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အသင်းဝင် ဘဏ်အသီးသီးသို့ ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။ (more…)