Unique

June 20, 2018

Unique

Center 1 (Pansodan)

အမှတ်(၂၆၁)၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အထက်ဘလောက်)၊အနော်ရထာလမ်းနှင့်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးကြား၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း(၀၉)၄၅၅၂၀၉၁၀၀၊(၀၉)၉၆၄၂၀၉၁၀၀

Center 2 (Seikkanthar)

အမှတ်(၁၉၄)၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အလယ်ဘလောက်)၊မဟာဗန္ဓ္ဓုလလမ်းနှင့်အနော်ရထာလမ်းမကြီးကြား၊ကျောက်တံတား
မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း – (၀၉) ၄၅၅ ၂၀ ၉၂၀၀၊ (၀၉) ၉၆၄ ၂၀ ၉၂၀၀

Center 3 (U Chit Maung)

အမှတ် (၁၇၁)၊ ဦးချစ်မောင်လမ်းမကြီး၊ ဦးချစ်မောင်အိမ်ရာအနီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း – (၀၉) ၄၅၅ ၂၀ ၉၃၀၀၊ (၀၉) ၉၆၄ ၂၀ ၉၃၀၀

Center 4 (Hlaing)

အမှတ် (၃၁) အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီးနှင့်ကန်လမ်း လမ်းဆုံထိပ် (ဘူတာရုံမှတ်တိုင်အရှေ့) (၉) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း – (၀၉) ၄၅၅ ၂၀ ၉၄၀၀၊ (၀၉) ၉၆၄ ၂၀ ၉၄၀၀

Center 5 (North Oakalapa)

အမှတ်(၉၂၃)၊သုဓမ္မာလမ်းမကြီး၊သုဓမ္မာလမ်းနှင့်ဝေဘာဂီလမ်းမကြီးလမ်းဆုံအနီး၊(ဈ)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

(၀၉) ၄၅၅ ၂၀ ၉၅၀၀၊ (၀၉) ၉၆၄ ၂၀ ၉၅၀၀

Center 6 (Thingangyun)

အမှတ် (၃၃) ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး၊ AKK Shopping Mall မျက်စောင်းထိုး၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

(၀၉) ၄၅၅ ၂၀ ၉၆၀၀၊ (၀၉) ၉၆၄ ၂၀ ၉၆၀၀

Center 7 (Kabar_Aye)

အမှတ်(၄၁)၊ကမ္ဘာအေးလမ်းမကြီး၊ဟာမစ်တစ်ကားမှတ်တိုင်နှင့်နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာကြား၊ရွှေတောင်ကြား(၂)ရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။
(၀၉) ၄၅၅ ၂၀ ၉၇၀၀၊ (၀၉) ၉၆၄ ၂၀ ၉၇၀၀

Center 8 (Mandalay)

အမှတ်(၁၁)၇၈လမ်း၊ ၃၃x၃၄ ကြား ၊ချမ်းအေးသာ ဇံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

Terms & Conditions

  • 5% off on only Phone Accessories for All AYA Credit Cards Holders
  • 1 Jan 2020 – 31 Dec 2020