ကိုယ်ပိုင်အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် AYA Bank ၏ SME Shop Owner Loan ချေးငွေအကြောင်း

၂၀၁၉ ခုနစ်၊ သြဂုတ်လ (၄) ရက်နေ့တွင် Melia Hotel (Ballroom) ၌ ကျင်းပခဲ့သော MRA Connect 4 Event ကို မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ ဧရာဝတီဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ နယ်မြေဒေသအသီးသီးမှ စားသောက်ကုန်နှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ လုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့် စိတ်ဝင်စားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အတွေ့အကြုံရှိ လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ အထူးဆွေးနွေးစကားဝိုင်းနှင့်အတူ ကိုယ်ပိုင်အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် AYA Bank ၏ SME Shop Owner Loan ချေးငွေအကြောင်းကိုလည်း ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ရာ တက်ရောက်သူများ၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုကို အထူးရရှိခဲ့ပါတယ်။