ဧရာဝတီဘဏ်မှ Lead Sponsor အဖြစ်ပံ့ပိုးကူညီသော EuroMoney Conferences ၏ Myanmar Global Investment Forum

      

ဧရာဝတီဘဏ်မှ Lead Sponsor အဖြစ်ပံ့ပိုးကူညီသော EuroMoney Conferences ၏ Myanmar Global Investment Forum ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်နှင့် (၁၁) ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ Myanmar International Convention Center – 2 (MICC – 2) ၌ စီစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားကို ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်အတူ AYA Financial Group မှ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အနာဂတ်ဖြစ်ထွန်းမှု အလားအလာဆိုင်ရာ စကားဝိုင်းများကို စီစဉ်၍ ထိပ်တန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ၄င်းတို့၏အမြင်သုံးသပ်ချက်များကို ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဧရာဝတီဘဏ်မှ Senior Chief Financial Officer ဖြစ်သူ Mr. Azeem Azimuddin မှ Changes in the Banking and Financing Sectors ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မနက်ပိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။