ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်သည် မတ်လ ၂၀၁၇ခုနှစ် အတွင်း ဘဏ်ခွဲအသစ်များ နေရာအသီးသီးတွင် ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်

ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်သည် ၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလ ၄ရက်နေ့ အတွင်း ဘဏ်ခွဲအသစ်များ နေရာ အသီးသီးတွင် ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အထွေထွေဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများအား စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူအပေါင်းအား ဝမ်းမြောက်စွာ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ၂၀ရ။ ရေစကြိုဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၅၄)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ ရွာဘိုးရပ်၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်း – ဝ၆၂ – ၄၂၈၈၉ မှ ၄၂၈၉၃ ထိ Fax – ဝ၆၂ – ၄၂၈၉၉၄၊ ဝ၆၂ – ၄၂၈၉၅ ၂၀၈။ တောင်ငူဘဏ်ခွဲ – ၂ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၁၉)၊ မြေတိုင်းအကွက်အမှတ် (၆-က)၊ လမ်းမကျယ်အကွက်၊ အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်း – ဝ၅၄ – ၂၄၀၇၇ မှ ၂၄၀၈၂ ထိ Fax – ဝ၅၄ – ၂၄၀၆၁ ၂၀၉။ သာပေါင်းဘဏ်ခွဲ မြေကွက်အမှတ် (၁၃၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၇၀)၊ ၄/ကျွန်းကလေးကွက်၊ အမှတ် (၁)ရပ်ကွက်၊ ကျွန်းဦးလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ သာပေါင်းမြို့၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်း – ဝ၄၂ – ၄၃၁၅၀ မှ ၄၃၁၅၄ ထိ Fax – ဝ၄၂ – ၄၃၁၅၅၊ ဝ၄၂ – ၄၃၁၅၆