ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်သည် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၄ရက်နေ့ အတွင်း ဘဏ်ခွဲအသစ် ထပ်မံဖွင့်လှစ်

ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်သည် ၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၄ရက်နေ့ အတွင်း ဘဏ်ခွဲအသစ်ကို ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အထွေထွေဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများအား စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မိဘ ပြည်သူ အပေါင်းအား ဝမ်းမြောက်စွာ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
၂၁၀။ ကျောက်ဖြူဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၂/စီ)၊ အနောက်ပိုင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၈/ခ၊ ၂၉/ခ)၊ ကျောက်ဖြူမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။
ဖုန်း – ဝ၄၃-၄၆၆၉၂၊ ၄၆၆၉၃၊ ၄၆၆၉၄၊ ၄၆၆၉၅၊ ၄၆၆၉၆ ။
Fax – ဝ၄၃- ၄၆၆၉၇၊ ၄၆၆၉၈။

ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဖွင့်လှစ်ပြီးသော ဘဏ်ခွဲများကို AYA Website http://ayabank.com/contact/branches/ တို့တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။