ဧရာဝတီဘဏ်သည် အများပြည်သူများမှ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ ပေးသွင်းရ သော အခွန်အခပြေစာများကို လွယ်လင့်တကူ ပေးချေနိုင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

ဧရာဝတီဘဏ်သည် အများပြည်သူများမှရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ ပေးသွင်းရသောအခွန်အခပြေစာများကို လွယ်လင့်တကူပေးချေနိုင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်ရုံးချုပ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။အများပြည်သူများအနေဖြင့် ဧရာဝတီဘဏ်၏ အင်တာနက်ဘဏ်စနစ်နှင့် ဖုန်းဘဏ်စနစ်ဖြစ်သော iBanking/mBanking တို့ဖြင့် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြု၍ ပေးချေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။