ဘဏ်ခွဲထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း

ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏(၂၅၀)ခုမြောက်ဘဏ်ခွဲဖြစ်သော ဟားခါးဘဏ်ခွဲကို ဦးပိုင်အမှတ်(၂၁၉)၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်နှင့်  အမည်(ပြည်တော်သာ)၊ ဟားခါးမြို့၊ချင်းပြည်နယ်၌ ယနေ့တွင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါကြောင်းနှင့် အထွေထွေဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများအား စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူအပေါင်းအား ဝမ်းမြောက်စွာ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည် ။ ဟားခါးဘဏ်ခွဲ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၁၉) ၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်နှင့် အမည်(ပြည်တော်သာ)၊ ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ် ။   ဖုန်း-ဝ၇၀-၂၂၅၈၁ Fax – ဝ၇၀-၂၁၃၁၁၊ ၂၁၄၈၉၊ ယခုဆိုလျှင်ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်သည် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဘဏ်ခွဲစုစုပေါင်း(၂၅၀)ဘဏ်တိတိကို အောင်မြင်စွာတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည် ။ ဖွင့်လှစ်ပြီးသောဘဏ်ခွဲများစာရင်းကို http://ayabank.com/contact/branches/ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ။