” ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ စည်းကြပ်နှစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် မြန်မာကုမ္ပဏီများမှ အဆင့် (၆) ဖြင့် ဝင်ငွေခွန် အများဆုံး ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဧရာဝတီဘဏ် “

 
၂၀၁၇ -၂၀၁၈ စည်းကြပ်နှစ်အတွင်း ဝင်ငွေခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် အထူးကုန်စည်ခွန် အများဆုံးထမ်းဆောင်ပေးခဲ့သော လုပ်ငန်းရှင်များအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ချီးမြင့်သည့် အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ဩဂုတ်လ (၅) ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်သော ဧရာဝတီဘဏ်မှ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။