၂၀၁၉ ပွင့်သစ်စ ၊ မြန်မာရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်

မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB)သည် ပဉ္စမ အကြိမ်မြောက် ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာ၊ မြန်မာရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အစီရင်ခံစာကို ယနေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက် သည်။ ယခုနှစ်တွင်လည်း စီးပွားရေး အတိုင်ပင်ခံ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Yeverနှင့်ပင်တွဲ ဖက်လုပ်ကိုင် ခဲ့ရာ Yeverက အစီရင်ခံစာအတွက် အခကြေးငွေ မယူဘဲ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၉ပွင့်သစ်စတွင်မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း၂၄၈ခု၏ဝဘ်ဆိုဒ်များကိုလေ့လာအကဲဖြတ်ထားပါသည်။
၎င်းတွင်စတော့အိပ်ချိန်းစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီငါးခု၊အများပိုင် ကုမ္ပဏီ ၅၅ခု နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ထင်ရှားသော ကုမ္ပဏီ ၁၆၀ ပါဝင်သည်။ အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်း ၂၈ခု လည်း ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ပါဝင်သည်။ ၎င်း အချက်က ၂၀၁၉ ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရည်မှန်းချက် အမြင့်ဆုံး အများပြည်သူဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာဖြစ်စေပါသည်။
အစီရင်ခံစာသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက် ၂၀၁၈ ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို အထောက်အကူပြုစေရန်နှင့်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်SDG(အထူးသဖြင့်SDG16)အောင်မြင်စေရန်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည် ရွယ်သည်။
၂၀၁၉ပွင့်သစ်စအစီရင်ခံစာစစ်တမ်းဆောင်ပုံနည်းလမ်းသည်၂၀၁၈ကနည်းလမ်းကိုပင်ဆက်လက်အသုံးပြုထားပါသည်။ကုမ္ပဏီများ၏ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသာ အမှတ်ပေးထားပြီးကော်ပိုရိတ်အကြောင်းအရာ၊ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်ပုံ၊ရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မြဲမှုဆိုင ်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်းတို့ကိုအာဆီယံကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုရမှတ်မှတ်တမ်းစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် တိုင်းတာ အကဲဖြတ် အမှတ်ပေးထားသည်။
MCRB နှင့် Yeverတို့သည် ၂၀၁၉အစီရင်ခံစာတွင် ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမှတ်ပိုပေးထားပါသည်။၂၀၁၉ပွင့်သစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များရရှိနိုင်ပါသည်။
၂၀၁၉ပွင့်သစ်စတွင် ရမှတ်အများဆုံးရရှိသည့် ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ (၁၀) ခုတွင် ဧရာဝတီဘဏ် AYA Bank သည် ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ဆက်လက် ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။